Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-9°

-

21

Februari

20%

-7°

-

18

Mars

29%

-1°

-

17

April

36%

-

15

Maj

44%

13°

-

12

Juni

44%

19°

-

15

Juli

45%

21°

-

15

Augusti

39%

18°

-

17

September

29%

12°

-

18

Oktober

19%

-

20

November

10%

-1°

-

23

December

8%

-6°

-

24