Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-5°

-

20

Februari

18%

-4°

-

17

Mars

28%

-

16

April

35%

-

13

Maj

44%

15°

-

11

Juni

46%

20°

-

11

Juli

42%

21°

-

15

Augusti

38%

19°

-

16

September

29%

14°

-

20

Oktober

23%

-

18

November

11%

-

21

December

8%

-2°

-

21