Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-6°

-

20

Februari

18%

-5°

-

15

Mars

28%

-

15

April

35%

-

13

Maj

45%

15°

-

11

Juni

46%

20°

-

12

Juli

42%

21°

-

15

Augusti

38%

19°

-

16

September

29%

13°

-

17

Oktober

22%

-

17

November

10%

-

20

December

8%

-3°

-

21