Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-5°

-

21

Februari

26%

-4°

-

17

Mars

35%

-

16

April

39%

-

14

Maj

46%

15°

-

12

Juni

48%

20°

-

13

Juli

43%

21°

-

16

Augusti

41%

19°

-

16

September

32%

13°

-

18

Oktober

25%

-

17

November

15%

-

21

December

14%

-2°

-

22