Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-5°

-

20

Februari

20%

-4°

-

16

Mars

30%

-

15

April

37%

-

13

Maj

47%

15°

-

11

Juni

48%

20°

-

12

Juli

44%

21°

-

15

Augusti

40%

19°

-

16

September

31%

14°

-

17

Oktober

24%

-

17

November

12%

-

20

December

10%

-2°

-

21