Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-6°

-

20

Februari

18%

-5°

-

15

Mars

29%

-

15

April

36%

-

13

Maj

46%

15°

-

11

Juni

47%

20°

-

12

Juli

44%

21°

-

15

Augusti

39%

19°

-

16

September

30%

13°

-

17

Oktober

22%

-

18

November

10%

-

20

December

7%

-3°

-

22