Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-5°

-

19

Februari

19%

-4°

-

15

Mars

30%

-

15

April

37%

-

13

Maj

47%

15°

-

10

Juni

48%

20°

-

11

Juli

45%

21°

-

14

Augusti

41%

20°

-

16

September

32%

14°

-

17

Oktober

25%

-

17

November

12%

-

20

December

9%

-2°

-

20