Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-1°

20

Februari

16%

-2°

15

Mars

26%

14

April

34%

11

Maj

45%

12°

10

Juni

48%

17°

10°

10

Juli

44%

19°

15°

12

Augusti

39%

18°

16°

14

September

31%

14°

13°

16

Oktober

24%

16

November

14%

19

December

8%

19