Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

18

Februari

33%

10°

-

16

Mars

35%

12°

-

15

April

33%

14°

-

18

Maj

37%

17°

-

16

Juni

43%

21°

-

13

Juli

49%

24°

-

11

Augusti

48%

24°

-

11

September

46%

22°

-

12

Oktober

40%

18°

-

14

November

32%

12°

-

16

December

27%

-

17