Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

17

Februari

35%

-

16

Mars

37%

11°

-

15

April

36%

13°

-

17

Maj

41%

16°

-

15

Juni

49%

21°

-

12

Juli

56%

24°

-

10

Augusti

55%

24°

-

10

September

50%

22°

-

11

Oktober

42%

17°

-

14

November

34%

11°

-

16

December

28%

-

17