Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

11°

13°

18

Februari

34%

12°

12°

17

Mars

37%

14°

12°

17

April

35%

15°

13°

18

Maj

39%

18°

16°

17

Juni

43%

21°

18°

13

Juli

46%

23°

21°

12

Augusti

46%

24°

22°

13

September

46%

23°

20°

13

Oktober

41%

19°

18°

15

November

35%

14°

16°

17

December

30%

12°

14°

18