Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

17

Februari

36%

-

15

Mars

39%

11°

-

15

April

37%

13°

-

16

Maj

41%

17°

-

16

Juni

49%

21°

-

12

Juli

57%

25°

-

10

Augusti

56%

24°

-

10

September

51%

22°

-

11

Oktober

44%

17°

-

13

November

35%

11°

-

15

December

30%

-

16