Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

16

Februari

39%

10°

-

14

Mars

41%

13°

-

13

April

40%

14°

-

15

Maj

45%

18°

-

14

Juni

53%

23°

-

11

Juli

62%

27°

-

9

Augusti

61%

27°

-

8

September

54%

24°

-

10

Oktober

46%

18°

-

12

November

36%

12°

-

14

December

31%

-

15