Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

14°

-

12

Februari

56%

15°

-

11

Mars

55%

18°

-

10

April

56%

19°

-

10

Maj

59%

23°

-

9

Juni

62%

26°

-

7

Juli

69%

30°

-

4

Augusti

67%

29°

-

6

September

62%

27°

-

7

Oktober

59%

22°

-

10

November

53%

18°

-

10

December

53%

15°

-

11