Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

12°

-

11

Februari

55%

14°

-

10

Mars

55%

16°

-

10

April

55%

18°

-

10

Maj

57%

22°

-

10

Juni

62%

26°

-

8

Juli

70%

29°

-

5

Augusti

68%

29°

-

6

September

62%

26°

-

7

Oktober

59%

21°

-

10

November

53%

16°

-

10

December

51%

13°

-

11