Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

15°

14°

12

Februari

55%

16°

13°

11

Mars

55%

18°

14°

10

April

56%

20°

15°

10

Maj

58%

23°

18°

9

Juni

62%

26°

22°

7

Juli

69%

29°

25°

4

Augusti

67%

29°

26°

6

September

62%

27°

24°

7

Oktober

59%

23°

22°

10

November

53%

18°

18°

10

December

53%

15°

16°

12