Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

14°

-

12

Februari

55%

15°

-

11

Mars

55%

17°

-

10

April

56%

19°

-

10

Maj

58%

22°

-

10

Juni

62%

26°

-

8

Juli

69%

29°

-

5

Augusti

68%

29°

-

6

September

62%

27°

-

7

Oktober

59%

22°

-

10

November

53%

17°

-

10

December

52%

14°

-

11