Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

10

Februari

50%

10°

-

10

Mars

51%

13°

-

10

April

52%

15°

-

12

Maj

54%

20°

-

12

Juni

62%

25°

-

11

Juli

74%

30°

-

7

Augusti

72%

29°

-

7

September

63%

25°

-

8

Oktober

57%

18°

-

9

November

52%

13°

-

10

December

42%

-

10