Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

18

Februari

34%

11°

-

17

Mars

40%

13°

-

16

April

43%

15°

-

16

Maj

44%

18°

-

16

Juni

52%

22°

-

12

Juli

58%

25°

-

9

Augusti

61%

25°

-

8

September

50%

23°

-

12

Oktober

43%

18°

-

15

November

34%

12°

-

17

December

27%

-

18