Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

17

Februari

35%

10°

-

17

Mars

41%

13°

-

15

April

43%

14°

-

16

Maj

45%

18°

-

15

Juni

53%

22°

-

12

Juli

60%

25°

-

9

Augusti

63%

25°

-

8

September

52%

23°

-

11

Oktober

43%

18°

-

15

November

35%

12°

-

16

December

27%

-

17