Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

14

Februari

42%

-

14

Mars

46%

-

14

April

45%

11°

-

16

Maj

47%

15°

-

16

Juni

56%

20°

-

13

Juli

65%

24°

-

11

Augusti

63%

23°

-

11

September

58%

20°

-

11

Oktober

50%

15°

-

12

November

41%

-

13

December

36%

-

14