Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

15

Februari

39%

10°

-

14

Mars

43%

13°

-

14

April

41%

14°

-

16

Maj

45%

18°

-

15

Juni

55%

23°

-

12

Juli

63%

26°

-

10

Augusti

61%

26°

-

10

September

57%

24°

-

10

Oktober

47%

18°

-

13

November

38%

12°

-

14

December

33%

-

15