Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

17

Februari

37%

-

15

Mars

40%

11°

-

15

April

38%

13°

-

17

Maj

42%

17°

-

16

Juni

50%

21°

-

13

Juli

58%

24°

-

11

Augusti

56%

24°

-

11

September

52%

22°

-

11

Oktober

44%

17°

-

13

November

36%

11°

-

15

December

31%

-

16