Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

14

Februari

45%

11°

-

13

Mars

48%

14°

-

11

April

49%

16°

-

12

Maj

56%

21°

-

12

Juni

63%

26°

-

10

Juli

77%

31°

-

6

Augusti

77%

30°

-

5

September

64%

26°

-

7

Oktober

54%

19°

-

11

November

44%

13°

-

12

December

40%

-

13