Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

14

Februari

41%

-

14

Mars

46%

10°

-

12

April

46%

12°

-

14

Maj

54%

17°

-

13

Juni

62%

22°

-

11

Juli

77%

27°

-

7

Augusti

77%

27°

-

6

September

63%

22°

-

9

Oktober

51%

16°

-

12

November

42%

10°

-

13

December

38%

-

14