Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

47%

10°

-

13

Mars

50%

13°

-

11

April

51%

15°

-

12

Maj

58%

20°

-

12

Juni

64%

25°

-

9

Juli

78%

30°

-

6

Augusti

78%

30°

-

5

September

65%

25°

-

8

Oktober

55%

19°

-

11

November

46%

12°

-

12

December

41%

-

13