Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

49%

11°

-

13

Mars

52%

14°

-

11

April

53%

16°

-

12

Maj

59%

21°

-

11

Juni

65%

26°

-

9

Juli

78%

30°

-

5

Augusti

79%

30°

-

5

September

66%

26°

-

7

Oktober

56%

19°

-

11

November

47%

13°

-

12

December

42%

-

13