Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

40%

-

13

Mars

45%

10°

-

12

April

45%

12°

-

14

Maj

53%

17°

-

13

Juni

62%

22°

-

11

Juli

77%

28°

-

7

Augusti

76%

27°

-

6

September

62%

23°

-

9

Oktober

50%

16°

-

11

November

41%

10°

-

13

December

37%

-

13