Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

15

Februari

48%

-

14

Mars

54%

12°

-

13

April

52%

14°

-

13

Maj

61%

19°

-

12

Juni

68%

24°

-

9

Juli

81%

29°

-

6

Augusti

81%

28°

-

5

September

66%

24°

-

8

Oktober

56%

18°

-

12

November

46%

12°

-

13

December

40%

-

14