Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

15

Februari

49%

10°

-

14

Mars

54%

13°

-

13

April

52%

15°

-

13

Maj

62%

20°

-

12

Juni

68%

25°

-

9

Juli

80%

30°

-

5

Augusti

80%

29°

-

4

September

66%

25°

-

8

Oktober

56%

18°

-

12

November

47%

12°

-

13

December

41%

-

14