Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

46%

-

12

Mars

50%

10°

-

10

April

49%

12°

-

13

Maj

57%

17°

-

13

Juni

64%

22°

-

11

Juli

78%

27°

-

7

Augusti

78%

26°

-

5

September

65%

22°

-

8

Oktober

54%

16°

-

11

November

45%

10°

-

12

December

41%

-

12