Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

14

Februari

47%

-

14

Mars

52%

12°

-

11

April

52%

14°

-

13

Maj

56%

18°

-

13

Juni

65%

23°

-

11

Juli

75%

27°

-

9

Augusti

75%

26°

-

7

September

62%

23°

-

9

Oktober

52%

17°

-

13

November

47%

11°

-

13

December

40%

-

13