Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

13

Februari

46%

10°

-

12

Mars

50%

13°

-

10

April

51%

15°

-

12

Maj

58%

19°

-

12

Juni

65%

24°

-

10

Juli

78%

29°

-

6

Augusti

78%

28°

-

5

September

65%

25°

-

8

Oktober

54%

18°

-

11

November

44%

12°

-

12

December

37%

-

12