Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

14

Februari

47%

10°

-

13

Mars

52%

13°

-

11

April

53%

15°

-

13

Maj

57%

19°

-

13

Juni

66%

24°

-

11

Juli

76%

28°

-

8

Augusti

76%

27°

-

7

September

62%

24°

-

9

Oktober

53%

18°

-

12

November

46%

12°

-

12

December

38%

-

13