Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

15

Februari

47%

10°

-

14

Mars

53%

13°

-

12

April

52%

15°

-

13

Maj

60%

19°

-

12

Juni

67%

24°

-

9

Juli

80%

29°

-

6

Augusti

80%

28°

-

5

September

65%

25°

-

8

Oktober

55%

18°

-

12

November

46%

12°

-

13

December

38%

-

14