Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

14

Februari

45%

10°

-

13

Mars

50%

12°

-

11

April

52%

14°

-

13

Maj

58%

19°

-

13

Juni

66%

24°

-

10

Juli

78%

28°

-

7

Augusti

78%

28°

-

5

September

64%

24°

-

8

Oktober

53%

18°

-

11

November

43%

12°

-

12

December

32%

-

13