Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

14

Februari

47%

10°

-

13

Mars

51%

12°

-

11

April

53%

14°

-

13

Maj

59%

18°

-

13

Juni

66%

23°

-

11

Juli

76%

27°

-

7

Augusti

76%

27°

-

6

September

63%

24°

-

8

Oktober

53%

18°

-

11

November

46%

12°

-

12

December

33%

-

13