Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

14

Februari

48%

11°

-

13

Mars

53%

14°

-

11

April

54%

16°

-

12

Maj

61%

20°

-

12

Juni

68%

25°

-

9

Juli

79%

29°

-

6

Augusti

79%

29°

-

5

September

66%

25°

-

8

Oktober

55%

19°

-

11

November

43%

12°

-

12

December

34%

-

13