Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

44%

10°

-

12

Mars

48%

12°

-

11

April

49%

15°

-

13

Maj

56%

19°

-

12

Juni

64%

24°

-

10

Juli

77%

29°

-

7

Augusti

77%

28°

-

5

September

64%

25°

-

8

Oktober

53%

18°

-

11

November

43%

12°

-

12

December

36%

-

12