Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

16

Februari

37%

-

15

Mars

42%

10°

-

13

April

42%

12°

-

15

Maj

50%

16°

-

14

Juni

59%

21°

-

11

Juli

70%

26°

-

8

Augusti

69%

25°

-

7

September

57%

22°

-

10

Oktober

47%

16°

-

13

November

38%

10°

-

14

December

29%

-

15