Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

15

Februari

47%

-

14

Mars

52%

10°

-

13

April

50%

12°

-

14

Maj

60%

17°

-

13

Juni

67%

22°

-

10

Juli

81%

27°

-

6

Augusti

81%

26°

-

5

September

65%

22°

-

8

Oktober

55%

16°

-

12

November

46%

-

14

December

40%

-

14