Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

15

Februari

44%

-

15

Mars

47%

10°

-

13

April

48%

12°

-

15

Maj

52%

15°

-

15

Juni

60%

20°

-

12

Juli

70%

24°

-

9

Augusti

69%

23°

-

8

September

58%

21°

-

10

Oktober

49%

15°

-

14

November

44%

10°

-

14

December

37%

-

15