Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

16

Februari

36%

11°

-

15

Mars

42%

14°

-

13

April

44%

16°

-

14

Maj

48%

19°

-

14

Juni

57%

24°

-

11

Juli

63%

27°

-

8

Augusti

66%

27°

-

7

September

53%

24°

-

10

Oktober

45%

18°

-

14

November

36%

12°

-

14

December

26%

-

15