Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

14

Februari

46%

10°

-

13

Mars

52%

13°

-

11

April

54%

15°

-

13

Maj

60%

19°

-

12

Juni

67%

24°

-

10

Juli

78%

28°

-

6

Augusti

78%

28°

-

5

September

64%

25°

-

8

Oktober

54%

18°

-

11

November

43%

12°

-

12

December

31%

-

13