Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

13

Februari

45%

-

12

Mars

49%

12°

-

10

April

49%

14°

-

13

Maj

56%

19°

-

12

Juni

63%

24°

-

10

Juli

77%

29°

-

7

Augusti

77%

28°

-

5

September

65%

24°

-

8

Oktober

53%

18°

-

11

November

44%

11°

-

12

December

39%

-

12