Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

47%

-

11

Mars

49%

11°

-

10

April

47%

13°

-

13

Maj

53%

18°

-

14

Juni

61%

23°

-

12

Juli

75%

28°

-

8

Augusti

75%

27°

-

7

September

62%

24°

-

9

Oktober

54%

17°

-

10

November

46%

11°

-

11

December

41%

-

11