Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

14°

20°

6

Februari

59%

15°

19°

6

Mars

57%

16°

19°

6

April

56%

17°

19°

5

Maj

60%

18°

20°

3

Juni

64%

21°

21°

2

Juli

69%

24°

22°

1

Augusti

70%

24°

23°

1

September

63%

23°

24°

3

Oktober

60%

20°

23°

6

November

57%

18°

22°

6

December

56%

15°

21°

7