Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

10

Februari

51%

-

10

Mars

52%

12°

-

10

April

51%

14°

-

12

Maj

54%

18°

-

13

Juni

61%

23°

-

11

Juli

73%

28°

-

8

Augusti

72%

27°

-

8

September

62%

23°

-

9

Oktober

56%

17°

-

10

November

51%

11°

-

10

December

43%

-

10