Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

10

Februari

54%

11°

-

9

Mars

57%

14°

-

9

April

58%

17°

-

11

Maj

60%

21°

-

12

Juni

65%

26°

-

11

Juli

74%

30°

-

8

Augusti

71%

29°

-

8

September

63%

25°

-

9

Oktober

58%

19°

-

9

November

48%

12°

-

10

December

42%

-

10