Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

10

Februari

49%

-

10

Mars

50%

12°

-

10

April

50%

14°

-

13

Maj

53%

18°

-

13

Juni

61%

24°

-

12

Juli

74%

29°

-

8

Augusti

73%

28°

-

8

September

62%

24°

-

9

Oktober

56%

17°

-

10

November

50%

11°

-

10

December

41%

-

10